Aktuality

V dňoch 16. - 18.06.2017 sa v obci Vernár uskutočnilo zaujímavé podujatie pod názvom "STRETNEME SA V EURÓPE"

Dňa 15.augusta 2015 usporiadala Obec Vikartovce, Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce a Folklórna skupina Vikartovčan (všetko sú členovia nášho OZ) "Drevorubačský deň" Pod Hoľou.

Dňa 27.júna 2015 Obec Vydrník zorganizovala III. ročník súťaže vo varení Halušiek.
V príjemnej atmosfére, za príjemného počasia súťažilo 5 družstiev. Pán starosta Peter Slobodník privítal súťažiacich, návštevníkov a hostí a zahájil súťaž.

AKTUALITY