MAS PRAMENE je podtatranská oblasť údolí riek Hornád a Čierny váh, má výnimočné postavenie a jedinečnú hodnotu územia, ktoré si zasluhuje zvláštnu ochranu a zveľaďovanie. Blízkosť Vysokých a Nízkych Tatier, Slovenského Raja s nadväzujúcim cestným, leteckým a železničným spojením poskytuje príležitosť rozvoja predovšetkým v oblasti turistického ruchu. Strategickými cieľmi sú predovšetkým rozvoj cestovného ruchu, rozvoj lesníctva a spracovania dreva, rybolov, včelárstvo, poľnohospodárstvo a remeslá, zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva a ekonomický a sociálny rozvoj a zvýšenie zamestnanosti regiónu.

13 obcí a 14 členov súkromného sektora, zakladatelia

Hornádska kotlina - Kozie chrbty v pozadí Vysoké Tatry

Verejno-súkromné partnerstvo, bolo založené z iniciatívy starostov, podnikateľov, združení, aktivít občanov.  Boli a sú zapájaní do celého procesu budovania a tvorby

PARTNERSTVA.

Verejný sektor

OBCE NÁŠHO REGIÓNU

 1. Gánovce (www.ganovce.sk)
 2. Hozelec (www.obechozelec.sk)
 3. Hôrka (www.obechorka.sk)
 4. Hranovnica (www.hranovnica.sk)
 5. Jánovce (www.obec-janovce.sk)
 6. Kravany (www.obeckravany.sk)
 7. Spišské Bystré (www.spisskebystre.sk)
 8. Spišský Štiavnik (www.spisskystiavnik.sk)
 9. Šuňava (www.sunava.sk)
 10. Švábovce (www.obecsvabovce.sk)
 11. Vernár (www.vernar.sk)
 12. Vikartovce (www.vikartovce.sk)
 13. Vydrník (www.vydrnik.sk)

Súkromný sektor

PODNIKATELIA NÁŠHO REGIÓNU - FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

1.   Jozef Bašista - Rozličný tovar, Hozelec
2.  Mária Ovšaníková Reštaurácia DELTA, Hranovnica
3.  SHR Martin Barabas, Vydrník
4.  TP real, spol. s r.o., Švábovce
5.  IGNAČÁK s.r.o., Hôrka
6.  Lukáš Bartečko, Vyšná Šuňava
7.   Daniela Martinková, SHR, Spišský Štiavnik
8.  Stanislav Hudzík V ŠTÚDIO, Spišský Štiavnik
9.   EKOFARMA Vernár, s.r.o., Vernár
10.  MAI PP, s.r.o., Šuňava
11.   Urbárske pozemkové spoločenstvo Kravany, Kravany
12.  Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce, Vikartovce
13.  Pozemkové spoločenstvo urbár Vyšná Šuňava, Šuňava
14.  JPMŠ, s.r.o., Spišské Bystré

Občiansky sektor

OBČIANSKE ZDRUŽENIA, SPOLKY, ZVäZY ... NÁŠHO REGIÓNU

1.   ANNOGALLERY, občianske združenie, Hôrka
2.  villa Primi,občianske združenie, Hôrka
3.  PRAMEŇ Hornádu, občianske zduženie, Vikartovce
4.  ZO Slovenský zväz včelárov, Spišské Bystré

Možnosťou naplnenia myšlienok a cieľov bolo vytvoriť partnerstvá, partnerstvá vedené komunitou. V oblasti hornádskej kotliny sa združiť a vytvoriť tak zaujímavý celok z regiónu so spoločným cieľom - znížiť migráciu mladých ľudí, zvýšiť zamestnanosť a vzdelanie občanov, vylepšiť infraštruktúru, zvýšiť rozvoj cestovného ruchu, poľnohospodárstva a lesného hospodártva a zlepšiť celkovú kvalitu života na území regiónu.

Verejno - súkromné partnerstvo